Ván gỗ có tay vịn tập thăng bằng

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Ván gỗ tập thăng bằng có tay vịn giúp tập khả năng thăng bằng và rèn luyện các giác quan cho người tiền đình hoặc tai biến mạch máu não.
  • 1.500.000 VNĐ

Ván gỗ tập thăng bằng có tay vịn giúp tập khả năng thăng bằng và rèn luyện các giác quan cho người tiền đình hoặc tai biến mạch máu não. 

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

1 ván gỗ có tay vịn\

1 ván gỗ có tay vịn và 1 ván gỗ không có tay vịn

ván gỗ có tay vịn chụp từ trên xuống

kích thước ván gỗ

ván gỗ không có tay vịn

chân ván gỗ

người sử dụng ván gỗ

đứng trên ván gỗ

ván gỗ có tay vịn trên nền nhà

đứng trên ván gỗ không tay vịn

mặt dưới ván gỗ